Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

MENU

     Jobmatch     


Data + statistik

er organisationen/virksomhedens beskrivelse og dens observationer ind og ud af værdikæden.

De vigtige beslutninger at bygge videre på, er med den omhyggelige og bæredygtige 

data & statistik.

LEARN MORE

Data

Nøjagtige oplysninger, udtrykt i en objektiv eller målbar form. IT formaliseret oplysninger der kan behandles maskinelt, f.eks. i form af digitale data. Mængden af formaliserede oplysninger og informationer der kan behandles, omsættes til et sprog, der gøres forståeligt og synlige.

Statistik

En metodisk indsamling og systematisering af talmateriale, f.eks. med henblik på sandsynlighedsberegning eller udarbejdelse 

af prognoser.

Vi er klar til at forbedre din organisation/virksomhed i værdikædens støtteaktiviteter. 

Hjælpe med til og støtte op omkring den forventet succes.