Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Evalueringens hvad, hvorfor og hvordan

Vurdering betyder at tilskrive værdi til noget, hvilket gør det klart, at evaluering per definition indeholder et værdimæssigt og meget ofte et normativt aspekt. 

Det værdimæssige aspekt handler om, hvorvidt man finder evaluanden (det som evalueres) positiv eller negativ, værdifuld eller værdiløs.

Læs mere om evaluering 

Download PDF fil.

Opbygning af evalueringskapacitet

Centralt i opbygningen af evalueringskapaciteten er, at organisationen er i stand til at anvende de evalueringer, der bliver gennemført, hvilket peger tilbage til, at evalueringerne skal være relevante og kompetent opbygget og gennemført.

Evaluering understøttes af læringsprocesser - hvorved der sættes mål, som kan måles, både på viden og færdigheder i organisationen.