Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Vi støtter primært tanker og ideer med sociale perspektiver og i en lærende kommunikation.

Frivilligjob.dk

Tanker og handlinger der støtter op omkring værdikædens støtteaktiviteter som forstærker og dermed gør kæden mere holdbar - hvor de FN's 17 verdensmål indgår.


Det frivillige sociale arbejde er med til at ide udvikle et samfund. De ser menneskers behov før andre gør. Så de sammen kan træde ind i det nationale, regionale og lokale samfund og sammenhængskraften knytter tætte bånd og folk lever deres liv.


Samfundet bygges op, mellem forskellige mennesker som er forenet i både rum og tid. Det har stabilitet i kraft af, at mennesker ikke blot bindes sammen af ydre handling, begivenhed eller forhold som direkte bevirker, fremkalder eller resulterer i at noget forholder sig på en bestemt måde. Men i endnu højere grad af indre bånd og værdier fælles traditioner, sprog, mål og og særligt vores fælles interesser.


Verdensmålene anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne. Det kræver en fælles, global integreret indsats at opnå holdbare udviklingsresultater. Bæredygtighed både socialt og på miljø området.

Guide til social økonomisk virksomhed

Den frivillige sociale indsats