Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Hvorfor socialøkonomiske virksomheder?

En væsentlig årsag til behovet for socialøkonomiske virksomheder er, at der i stigende grad efterspørges flere og nye løsninger. Politisk er der store forventninger til de velfærdsmæssige problemer, socialøkonomiske virksomheder kan løse. Socialøkonomiske virksomheder kan bidrage med nye løsninger på kendte velfærdsudfordringer, hvis de er innovative; de kan operere på tværs af de traditionelle sektorer i samfundet og formå at udnytte det bedste fra både det offentlige, det private og civilsamfundet.  

Center for Socialøkonomi - PDF

Fra frivillig organisation til socialøkonomi