Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Målet er et jobinterview.

Jobmatch processen

START

- så et godt, eller et bedre liv kan blive virkelighed.

 jobmatch - introduktion.

Matche betyder i denne sammenhæng, at noget skal passe sammen. I det her tilfælde er det dine personlige og faglige kompetencer med organisationens/virksomhedens ønsker og krav til et jobs/en stillings indhold/opgaveløsning.

En organisation/virksomhed sætter altid ønsker og krav op i en jobannonce. Både til de personlige og faglige kompetencer, og det er dem, du skal matche på målet, som er at blive inviteret til et jobinterview hos en organisation/virksomhed.


Husk at der findes både synlige og usynlige jobs. De synlige jobs finder du i en job-/stillingsannonce, og de usynlig jobs finder og ser du, hvis du tager et par salgsbriller og/eller journalist briller på, altså at du nu skal se efter nogle bestemte ting i organisationen/virksomheden. En sælger kigger efter behov, der skal i balance. Et behov som mangler en brik. Et behov hvor hans ydelse/produkt matcher på det behov, der skaber balancen. En salgskonsulent udfører som oftest det rådgivende salg og sælger derfor gennem vejledning og rådgivning. Derfor skal du, udover at være sælger af natur, også kunne sætte dig ind i dine kunders behov og forstå, hvilke udfordringer, de sidder med. Overført betyder det, at du skal se dig selv som sælgerens brik, der passer sammen med det behov, som sælgeren leder efter i dennes organisation/virksomhed. 

DU er ikke sælgeren - du skal ikke sælge dig selv, du skal for alt i hele verden matche dig selv med jobbet, du ønsker dig. Du finder de usynlige job, tager du en journalist brillerne på. En journalist beskæftiger sig med formidling af nyheder, ved udarbejdelse af artikler til aviser og ugeblade, eller programmer til radio og tv. Journalister leder også hele tiden efter det behov, som interesserer deres seere, læsere og lyttere, ellers er der ingen seere og læsere, der vil læse og se deres artikler og nyhedsudsendelser mv.


Både sælgeren og journalisten kigger begge efter et behov, der skal dækkes/udfyldes - den brik de kan tilbyde for at skabe et match, en balance i helheden, de leder hele tiden efter det. Jo mere de leder, jo mere finder de også, og de får glade kunder i butikken. Nogle gange og måske mange gange må både en sælger og journalist ud i byen og søge deres oplysninger og tale med nogle mennesker, så de kan kigge ind i hvilke behov, der skal løses med det match, de kan komme med. Så de opnår en baggrundsviden på, hvilke opgaver de ser ind i. Så de kan få overblik over, hvad de skal matche, hvad de skal skrive - hvilke ydelse og hvilke kompetencer de skal matche opgaven på.Læs mere - åben PDF

  Introduktionen - PDF  

Hvorfor følge med i

       Data + Statistik       

Værktøjer/redskaber - 

viden for et sikkert

Jobmatch 

    Intro arbejdsmarked    

          Aviser online          

      Arbejdstilladelse        

        Nyheder  online        

             Referencer            

                Kultur                 

        Erfaringer i jobbet       

              CV banker             

              CV design              

     Målet er jobinterview     

  Nyhed - job i kommunen  

            Jobdatabaser          

          Job i udlandet           

      Mentorprogrammer     

               Foredrag             

       Faglige databaser       

            Jobmesser             

       Din personlighed      

           Vikarbureau           

         Kompetencer          

              Jobtyper              

               Senior               

            Voksen elev           

       Real kompetence        

     Uddannelsesguiden     

       Workindenmark         

         Jobcenter i DK          

          A-kassen i DK          

         Data + Statistik         

Litteraturen udgives - år 2022

Lærebog

Kommunikation er særlig vigtig at have opmærksomhed på i dit/jeres jobmatch.


Ordet kommunikation stammer fra de latinske ord communicatio og communicare, som hhv. betyder meddelelse og ”at gøre fælles”. Kommunikation kan derfor defineres som udveksling af meddelelser mellem individer. Starter fra din søgning af baggrund på organisationen og til afslutning af dit jobinterview.

Tænk over din motivation i processen.

Hvad er motivation