Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

De kommende 

E-læringsprogrammer

Udgivelse løbende i år 2022 og år 2023

Alle dine medarbejder/studerende kan være med og lære meget mere 

om værdikædens støtteaktiviteter.

Meget mere end blot at læse en bog

Hvad er E-læring?


E-læring eller elektronisk læring dækker over to centrale begreber:

Det elektroniske står for, at elektronikken på en eller anden måde indgår i læringsfasen. Elektronikken kan bestå af formidling af fagstof gennem video, cd-rom, Internet, Intranet og kan være kombineret med kommunikation gennem elektroniske konferencesystemer, e-mail mm.

Kommunikationen foregår dog oftest i asynkrone konferencesystemer, hvilket vil sige, at kursisten og underviseren ikke er koblet på systemet på samme tid.


Det andet centrale begreb er læring. Læringen står for, at der er fokuseret på den vidensforøgelse, som sker hos modtageren. Kursisten er sat i centrum, og det centrale er denne persons behov for at kunne øge sin viden.

Formidlingen af viden er i et vist omfang individualiseret, og undervisningen er blevet til vejledning og eller en facilitator for læring.

Konflikthåndtering

Forsiden er klar.

Udgivelse i 2022

HELT NYT

Kompetence & jobmatch

Forsiden er klar

Udgivelse i 2022

Et arbejdsmarked i bevægelse og i konstant læring. 

Kompetence & læring