Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kompetencer i organisationen


Kompetence begrebet skal forstås som at være handlingsorienteret, på alle niveauer og i alle kontekster. På hinanden flere gentagelser og disse handlinger bliver  en eller flere kompetencer.


Professor Knud Illeris skriver i sin bog, Kompetence - HVAD, HVORFOR, HVORDAN. "At der på ingen måde findes en entydig forståelse af, hvad kompetence er, og på den anden side en vis enighed om, at det - om end på forskellige måder - drejer sig om at være i stand til at handle i relation til bestemte kendte, ukendte og uforudsigelige situationer." S. 35

Læs meget mere om fremtidens kompe​tencer - følg krystalkuglen.

Se og læs meget mere i vores uddannelsescenter om vores helt nye og helt særlige online læringsforløb (E-learnings programmer) i både værdier og kompetencer i organisationen/virksomheden.


I undervisningsmaterialet som er tilrettelagt efter didaktiske læringsprincipper, opnår deltagerne på den måde en bred, høj og lang læring - en indlæring der er til at forstå og bruge i hverdagen. 


I online læringsforløbet er der langt flere værdier at foretag refleksion på og derved, at sætte sin egen og andres læring i gang og din/jeres erfaring kan starte efter læringssløjfens principper/struktur. 


Efter endt læringsforløb kan du, og gerne sammen med andre, medvirke til at styrke og forstærke værdikædens støtteaktiviteter, både med en lang større indsigt og i anvendelse af formålet.