Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kultur - hvorfor, hvordan og hvornår.

Ordet kultur er latin og betyder "det dyrkede" i modsætning til ordet natur, som betyder "det fødte". Semiotisk defineres kultur som den ikke-genetiske videreførelse af adfærd til en ny generation.


Ordet kultur betyder også en bestemt måde at leve på – en fælles livsform i familien, fælles værdier på arbejdspladsen, og i civilsamfundet. Det betyder, at mennesker med samme kultur har nogenlunde samme syn på omverdenen.


Semiotik er læren om tegn. De central teoretiske spørgsmål i semiotik er hvordan tegn virker, hvordan de kan lagre og viderebringe information, og hvordan betydning skabes og forstås.


Tænk og byg arbejdspladsens kultur ind i dit/jeres jobmatch!

Video fortælleringer 

Skriv IKKE, men fortæl din/jeres kompetencer, viden, færdigheder samt erhvervserfaringer igennem arbejdspladsens kultur for at matche jobbet/stillingen.

Livet i Danmark - Tillidens Land

Engang var vi brutale vikinger. Nu er vi et af verdens mest fredelige samfund.

Citat: Denmark.dk


Find flere oplysninger nedenfor.

Klik på knapperne og søg oplysningerne.

Bolig i Denmark

  Denmark.dk  

Familie og børn

  Dansk Sprog   

     Sundhed      

         Skat        

      Arbejde      

       Skole         

     Transport    

Digitale Service 

       Fritid         

     Pension       

   Rettigheder   

      Frivillige     

Se mere kultur