Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Loven om faget

Vi som arbejder med faget, skal vide at reglerne er der. Vi skal følge dem så andre føler sig trykke i deres samarbejde med os/dig/jer. Læs loven og reglerne stille og roligt og gerne sammen med dem du arbejder sammen med. Så i har det fælles overblik. Følg hånden på lov bogen og læs mere.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forskelsbehandling på arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Bekendtgørelse af lov om social service

Serviceloven

Formålet med serviceloven er:

  • at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer.
  • at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte.
  • at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.