Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Referencernes særlige indsats på arbejdsmarkedet

Historier fra hverdagen

Fordele & udbytte

  Læs mere  

Frivillige læringsforløb

  Læs mere  

RSIA – Referencernes særlige indsats på arbejdsmarkedet.

(AUL) Ansættelse og Uddannelse af Ledige arbejdssøgende.


Domænet www.rsia.dk 


En frivillig organisation, der har kapacitet og referencer og som samtidig medvirker til at løse opgaven i beskæftigelsesindsatsen.

- en meget spændende sandsynlighed til virkeligheden.


Hvorfor:

Ved at benytte civilsamfundet i ansættelses- og uddannelsesindsatsen i Danmark, kommer der en forankring ind i ideen, i tankerne om, at der skal være plads til alle på et arbejdsmarked, om at fællesskabet støtter op omkring den bærende styrke og kompetencer ved et organiseret netværk, som virkelig kan hjælpe de ledige arbejdssøgende – der også har ret til det gode liv.


Ved at drage fordel af kapaciteten hos en og mange frivillige i en særlig indsats som en katalysator til at matche kompetencer med både de synlige men også de usynlige job, vil der være en større opbakning og forståelse for en bredere ansættelses- og uddannelsesindsats i landet.

Domicil & område:

Regionalt betegnes det Reference Teamet - RSIA Odense/SYD Danmark.

(Domicil og hvilket område der udføres arbejde med deres reference virke – således organisationens kendetegn.)


Lokalt får det betegnelsen Reference Teamet - RSIA Landsbylaug Fløng Sogn eller RSIA Boligforeningen Solvænget, RSIA Andelsforeningen Stjernen – eller den lokale RSIA Frivillighedsformidling, RSIA Sportsforeningen sundhed er vores liv eller RSIA Selvhjælpsgruppen, hjælp dig selv, så du kan hjælpe andre mv.

RSIA opgave og mål 

- at skabe jobmatch til en eller flere ledige arbejdsøgende på et job eller en uddannelse

gennem og på fællesskabsreferencer.

    Ide & forfatter