Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Senior kompetencer der supplere de unges

Styrker værdikædens støtteaktiviteter

Senior i job - udbyttet

    Fasthold seniorer   

     Senioraftaler     

En undersøgelse tilbage i 2005, af bl.a. Rambøll viser. At seniorer besidder en række specifikke kompetencer, som kan være værdifulde for din/jeres organisation/virksomhed og dermed også værdikædens støtte aktiviteter.

  • Det drejer sig om:
  • Ansvarlighed
  • Kvalitetssans
  • Faglighed
  • Overblik
  • Stor almen og baggrundsviden
  • Er gode til at lytte og forstå
  • Deres erfaring er værdifuld for arbejdspladsen.

Desuden viser undersøgelse lavet for Nordisk Ministerråd om seniorers konkurrencekraft. Hvor det ses, at seniorerne på en lang række områder i højere grad end deres yngre kollegaer har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger, når de rekrutterer nye medarbejdere, såsom loyalitet, ansvar, kvalitetssans og faglighed. 

Undersøgelsen konkluderer, at en personalemæssig spredning af unge og ældre medarbejdere og en mangfoldighed af kompetencer på arbejdspladsen giver de bedste rammebetingelser for værdiskabelse i organisationen/virksomheden.